clr
[
    [  
  [
Bảo vệ sao chép cho máy tính dùng chung và hội nghị
 

Bảo vệ sao chép cho máy tính dùng chung và hội nghị

ArtistScope RDC là một giải pháp kết nối máy tính để bàn duy nhất cung cấp kết nối an toàn với bảo vệ sao chép như là một tùy chọn để ngăn chặn khách ghi hình hội nghị. ArtistScope RDC bao gồm các tính năng:
  • Cung cấp cho khách hàng giải pháp "nhìn nhưng không chạm" từ máy chủ.
  • Lựa chọn ngăn chặn khách ghi hình hội nghị.
  • Lựa chọn cho việc ghi hình hội nghị từ của sổ chương trình.
  • Bao gồm giao diện tán gẫu để nhắn tin bằng bàn phiếm.
  • Hỗ trợ lồng tiếng và hội nghị trực tiếp.
  • Kết nối độc lập với máy chủ của bên thứ ba (bao gồm máy chủ lưu trữ).
  • Hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành Windows XP đến Windows 8.

Lý tưởng đối với các bài tiền thuyết trình và lớp học, ArtistScope RDC đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ và chắc chắn tính riêng tư cho thông tin của bạn trước ánh mắt tò mò của khách.

ArtistScope Remote Desktop Connection máy khách

RDC ArtistScope sử dụng một ứng dụng máy tính để bàn độc quyền để đảm bảo an toàn tối đa giữa người dùng và máy chủ.

ArtistScope Remote Desktop Connection máy chủ

Phần mềm chủ lưu trữ ArtistScope RDC được sử dụng trên máy chủ hội nghị.

ArtistScope Remote Desktop Connection & bảo vệ sao chép

Máy chủ quản lý tất cả các lời mời và kết nối với khả năng kiểm soát kết nối của người sử dụng một cách riêng biệt và bao gồm cả quyền hạn sao chép và ghi hình của họ theo phiên.

Cấp phép ArtistScope Remote Desktop Connection

Phần mềm ArtistScope Remote Desktop Connection máy khách là miễn phí. Tuy nhiên, phần mềm máy chủ để tạo và quản lý hội nghị được cung cấp có thu phí một lần. Đây là giấy phép để sử dụng trên một máy tính để thiết lập các hội nghị được bảo vệ. Giấy phép dành cho nhiều máy tính trong một tổ chức có thể được cung cấp giảm giá.

Để biết thêm thông tin, giá và phần mềm dùng thử, vui lòng truy cập trang web bằng cách nhấn vào đây.

Trang chů
Về ArtistScope
ArtistScope DRM
ArtistScope RDC
ASPS Site Protection
CopySafe PDF
CopySafe Video
CopySafe Web
Hỗ trợCopy Protect Resources

clr