Digital Rights Management (DRM) dành cho tài liệu và sách điện tử

Digital Rights Management (DRM) dành cho tài liệu và sách điện tử


ArtistScope DRM cung cấp khả năng quản lý quyền truy cập người dùng đến tài liệu và sách điện tử và cho phép tác giả kiểm soát cách thức và thời gian truy cập của người dùng đến tài liệu và sách điện tử.

 • Hạn chế quyền truy cập tài liệu đối với từng người dùng cụ thể.
 • Quản lý quyền truy cập của người dùng để bảo vệ tài liệu và nhóm.
 • Quản lý khả năng phân tài liệu cho người dùng cá nhân hoặc nhóm.
 • Kiểm soát chung các khía cạnh và có hiệu lực lập tức đối với các thay đổi.
 • Đặt hạn dùng theo thời gian tại máy người dùng hoặc máy chủ.
 • Đặt hạn dùng theo ngày hoặc giờ bắt đầu từ lần đọc đầu tiên.
 • Cho phép hoặc hạn chế số lần xem bởi một người dùng hoặc nhóm.
 • Cho phép hoặc hạn chế số lượng bản in bởi một người dùng hoặc nhóm.
 • Cho phép hoặc hạn chế truy cập theo IP hoặc mạng.
 • Ngăn chặn chia sẻ trái phép và chuyển tiếp.
 • Phân phối các tài liệu bằng cách tải về, email hoặc trên ổ cứng mà không thể chia sẻ.

Người sử dụng trái phép không thể mở các tài liệu này, do đó ArtistScope DRM bảo vệ tốt nhất đối với việc chia sẻ trái phép và chuyển tiếp. Nếu người dùng gửi bản sao của tài liệu cho người khác, các tài liệu sẽ là vô ích trừ khi họ cũng có quyền truy cập được cấp bởi tác giả.

Điều này có nghĩa là bằng cách sử dụng ArtistScope DRM, bạn có thể phân phối sách điện tử hoặc gửi tài liệu đến một khách hàng và duy trì kiểm soát hoàn toàn cũng như ngăn chặn quyền truy cập bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể quyết định và kiểm soát quyền in tài liệu và số lần in của người dùng. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập thời gian xuất bản, cũng như những người có thể truy cập tài liệu. Bất kỳ sự thay đổi nào mà bạn thực hiện trong bảng điều khiển của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, ngay cả trên các tài liệu trước đó đã được lưu trữ trên đĩa CD hoặc đã được tải về máy tính của người dùng. Thậm chí nếu một khách hàng hoặc người sử dụng không thưc hiện đúng hợp đồng hoặc thanh toán, hoặc nếu một tài liệu được đưa lên một trang web công cộng, bạn có thể dễ dàng thu hồi quyền truy cập của người sử dụng đó hoặc vô hiệu hóa các tài liệu.

Tất cả tác giả có toàn quyền kiểm soát và truy cập vào các tính năng sau:

 • Tạo, quản lý các nhóm và các thuê bao với quyền kiểm soát toàn diện.
 • Quản lý quyền truy cập vào tài liệu với hiệu lực ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào.
 • Gửi bản tin cho các nhóm và thuê bao cụ thể với các tài liệuđính kèm.
 • Quản lý việc cung cấp tài liệu cho khách hàng từ việc bán hàng trực tuyến.
 • Báo cáo và thống kê đầy đủ về thuê bao, tài liệu và hoạt động.

Ngoài tất cả các chức năng có sẵn cho các tác giả, người quản trị có thể: - Kiểm soát chính sách an toàn tổng quát được áp dụng cho các tác giả và người dùng.

 • Truy cập và toàn quyền kiểm soát tất cả các tài liệu nhóm và các thuê bao.
 • Khả năng thiết lập các hạn chế và hạn định để truy cập mạng.
 • Các tùy chọn thanh toán và chọn loại tài khoản.
 • Chỉnh sửa các mẫu thư điện tử thông thường và chức năng người dùng.
 • Xem và quản lý quyền để xóa các số liệu thống kê cho tất cả các tài khoản.

Tất cả tài liệu có thể được chuyển đổi sang PDF và quản lý bởi ArtistScope DRM với quyền kiểm soát tất cả người dùng và các khía cạnh của tài liệu bao gồm các quyền in, số lượng bản in, quyền truy cập và thời hạn. DRM đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới được phép truy cập tài liệu và sách điện tử và bạn có thể thay đổi những điều khoản bất cứ lúc nào với hiệu lực tức thì, ngay cả đối với các tài liệu đã được lưu vào máy tính của người dùng.

ArtistScope DRM có thể được thuê như một dịch vụ lưu trữ trên máy chủ hoặc mua để cài đặt trên máy chủ của doanh nghiệp hoặc mạng nội bộ.

Để biết thêm thông tin, giá cả, phần mềm dùng thử và tài khoản DRM dùng thử, xin vui lòng truy cập trang chủ bằng cách nhấn vào đây.


facebook
twitter
email
Live Customer Service