clr
[
    [  
  [
Bảo vệ sao chép và quản lý quyền (DRM) dành cho video
 

Bảo vệ sao chép và quản lý quyền (DRM) dành cho video

ArtistScope Secure Video Suite cung cấp mọi biện pháp cần thiết cho việc mã hóa và phân phối bảo sao các tập tin video được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến bao gồm:

Công cụ dịnh dang video để mã hóa video dịnh dạng ASF, AVI, MP4 và WMF. Chương trình phát video có khả năng chơi video được mã hóa từ tập tin hoặc đĩa cứng. Plugin trình duyệt cho tất cả các trình duyệt web phổ biến để chơi video từ các trang web. Máy chủ để phát video được mã hóa từ một máy chủ web Windows. Tùy chọn kiểm soát DRM như là một dịch vụ trên máy chủ hoặc phần mềm quản lý người dùng.

ArtistScope Secure Video Encoder

ArtistScope Secure Video Encoder có thể được sử dụng để chuyển đổi các tập tin video đơn lẻ về định dạng độc quyền H264. H264 là định dạng nén video mới nhất không ảnh hưởng chất lượng ngay cả với kích thước tập tin giảm đáng kể. Ví dụ, với video dịnh dạng ASF 300 MB, đã được tối ưu hóa cho chất lượng / kích thước, có thể được tiếp tục giảm kích thước còn khoảng 200 MB mà không có bất kỳ thay đổi nào về chất lượng. Các tập tin Flash không được hỗ trợ, do Flash thường được chuyển đổi từ AVI hoặc MP4 chất lượng cao hơn ban đầu.

Encoder ArtistScope Media sẽ nhập và mã hóa hầu hết các tập tin video để phát lại trên chương trình phát video ArtistScope và các plugin của trình duyệt, với các tùy chọn đầu ra sau đây:
  • Bảo vệ sao chép phân phối chung bằng cách tải về, email hoặc trên đĩa.
  • Bảo vệ sao chép bằng DRM để phân phối bằng cách tải về, email hoặc trên đĩa.
  • Bảo vệ sao chép để xem trực tuyến từ một trang web.
  • Bảo vệ sao chép để xem trực tuyến từ một trang web bằng cách khóa tên miền.

ArtistScope Secure Video cung cấp khả năng bảo vệ DRM để trình chiếu cả trực tuyến và ngoại tuyến. Khi sử dụng DRM, trình phát video sẽ tự động kiểm tra trạng thái người dùng qua cổng thông tin DRM về quyền hạn truy cập. Tuy nhiên, nếu kết nối internet không có sẵn hoặc nếu người dùng ngoại tuyến, trình phát video sẽ kiểm tra tập tin chứng thực từ registry.

ArtistScope Secure Video

ArtistScope Secure Video Converter có nhiều tính năng tương tự như Windows Media Player, ngoại trừ việc nó đơn giản hơn và cũng dễ dàng sử dụng hơn. Đó chướng trình phát video duy nhất có khả năng giải mã các tập tin độc quyền H264 và cũng là chương trình duy nhất có thể phát lại các tập tin từ ổ cứng hoặc máy chủ.

ArtistScope Secure Video Plugins

ArtistScope Secure Video Plugins có sẵn cho tất cả các trình duyệt web phổ biến cho phép người dùng trình chiếu video được bảo vệ từ các trang web của bạn. Các plugin này cung cấp các chức năng hoàn toàn tương tự như chương trình phát video trên máy tính bao gồm tạm dừng, phát tiếp và âm lượng . Các plugin có thể chơi từ các tập tin cố định được lưu trữ trên trang web hoặc từ máy chủ, những nội dung được lưu trữ trên các máy chủ Windows.

ArtistScope Secure Media Sever dành cho Stream hoặc VOD

Phần mềm độc quyền của chúng tôi có thể vận hành trên bất kỳ máy tính Windows nào để phát video từ các tập tin cố định trên máy chủ là một ví dụ. IIS có thể không cần thiết, tuy nhiên, bạn có thể phải thay đổi một số thiết lập vè tường lửa. Các máy chủ phát vận hành một ứng dụng EXE và có thể được cấu hình để thu trên các cổng khác nhau.

Phân phối chương trình phát video

Chương trình phát video và các plugin là miễn phí và trình cài đặt của họ có thể được phân phối cùng với video của bạn bằng cách tải về từ trang web hoặc trên đĩa cứng.

  • Trình cài đặt tất cả-trong-một cho chương trình phát video và các plugin.
  • Trình cài đặt chương trình phát video trên máy tính để bàn.
  • Trình cài đặt plugin riêng biệt cho Internet Explorer và Mozilla.
  • Trình cài đặt cho tất cả các trình duyệt web (bao gồm các plugin).

Cả chương trình phát video và plugin đều miễn phí nên bạn có thể sử dụng trong các dự án của mình. Trong mọi trường hợp, thay đổi tên của các ứng dụng bảo mật là không được khuyến khích. Các giải pháp bảo vệ thường cung cấp tùy chọn thay dổi nhãn hiệu dành cho các ứng dụng bảo mật, đặc biệt là các ứng dụng càn sự cho phép của Windows và phần mềm anti-virus và thường hứng thú trong việc bán hàng hơn là cung cấp sản phẩm không tổn hại đến sự tin cậy của bạn.

Bảo vệ sao chép & tùy chọn DRM

Video có thể được định dạng bởi ArtistScope Media Encoder để chống sao chép có hoặc không có DRM. Đối với bản phân phối DRM độc lập trên Internet cho DRM, tập tin video có thể được phân phối với giấy chứng nhận đặc biệt. Điều này cho phép xem ngoại tuyến khi không có kết nối Internet.

Cấp phép ArtistScope Secure Video

Trình cài đặt chương trình phát video và các plugin có thể được tải về miễn phí. Tuy nhiên, bộ công cụ để tạo và xuất bản các tập tin video được bảo vệ được cung cấp có thu phí một lần. Đây là giấy phép để sử dụng trên một máy tính để tạo các tập tin video được bảo vệ. Giấy phép dành cho nhiều máy tính trong một tổ chức có thể được cung cấp giảm giá.

Để biết thêm thông tin, giá và phần mềm dùng thử, vui lòng truy cập trang web bằng cách nhấn vào đây.

Trang chů
Về ArtistScope
ArtistScope DRM
ASPS Site Protection
CopySafe PDF
CopySafe Video
CopySafe Web
Hỗ trợ 

Copy protect video

Copy Protect Info

clr