Bảo vệ sao chép và in ấn dành cho các tài liệu PDF và sách điện tử

Bảo vệ sao chép và in ấn dành cho các tài liệu PDF và sách điện tử


Cho đến nay CopySafe PDF giải pháp an toàn nhất dành cho các tài liệu PDF và sách điện tử. Với sự bảo vệ hiệu quả nhất nhằm ngăn chặn các phương pháp sao chép và quay màn hình, cộng với quản lý toàn diện các độc giả của bạn, giờ đây bạn có công cụ hoàn hảo để bảo vệ dữ liệu quan trọng và sinh kế của bạn.

  • Ngăn chặn sao chép bao gồm chụp ảnh màn hình Print Screen và quay màn hình.
  • Ngăn chặn chuyển tiếp cho người khác và phân phối trái phép.
  • Thiết lập mật khẩu bảo vệ mà không thể bị xâm phạm.
  • Đặt hạn dùng theo thời gian tại máy người dùng hoặc máy chủ.
  • Đặt hạn dùng theo ngày hoặc giờ bắt đầu từ lần đọc đầu tiên.
  • Cho phép hoặc hạn chế số lượng bản in bởi một người.
  • Hạn chế số lần xem của mỗi người dùng.
  • Phân phối bản sao PDF được bảo vệ bằng thư điện tử, tải về hoặc trên ổ cứng.
  • Hiển thị bản sao PDF được bảo vệ trên các trang web của bạn.
  • Kiểm soát chung các khía cạnh và có hiệu lực lập tức đối với các thay đổi ngay cả trên các tài liệu đã tải về.

CopySafe PDF cung cấp giải pháp bảo vệ an toàn nhất nội dung PDF với các tùy chọn để phục vụ cho tất cả các kịch bản sử dụng. Trong thực tế, khi so sánh CopySafe PDF với "các chương trình bảo vệ PDF" khác, người dùng sẽ tự hỏi tại sao họ lại chú ý nhiều đến "bảo vệ sao chép" khi đó chỉ là hình thức.

Bảo vệ nội dung PDF mạnh mẽ hơn

Chìa khóa cho việc bảo vệ hoàn toàn của CopySafe PDF là cách thiết kế của nó. Không chỉ áp dụng các kỹ thuật mã hóa an toàn nhất, tất cả các thành phần bao gồm cả người đọc, bảo vệ sao chép, định dạng tài liệu và các quy trình xác nhận truy cập đã được thiết kế đặc biệt mà không có kẻ hở nào có thể bị xâm phạm

Bảo vệ nội dung PDF hoàn hảo

Giải pháp CopySafe đã cung cáp giải pháp chống sao chép an toàn nhất kể từ khi được giới thiệu vào năm 1998. Cho đến nay, không có phần mềm bắt chước nào đạt gần đến khả năng kiểm soát hoàn toàn các kỹ thuật sao lưu bao gồm Print Screen và quay màn hình. Các ứng dụng khác tuyên bố là có khả năng chống lại việc quay màn hình nhưng thực sự chúng không thể thực hiện được việc này một cách hoàn hảo. Thay vào đó, chúngcố gắng để ngăn chặn các ứng dụng đã biết thực thi, ai cũng có thể thay đổi tên của một tập tin và tiếp tục thực thi.

Bảo vệ các tài liệu bằng cách thiết lập mật khẩu (bảo vệ bằng mật khẩu)

Có lẽ biện pháp phổ biến nhất để bảo vệ tài liệu là mật khẩu. Trao đổi tài liệu có mật khẩu bảo vệ đòi hỏi sự tin tưởng từ người nhận sẽ không phân phối lại chúng. Loại hình bảo vệ này chỉ có hiệu quả nếu mật khẩu không bị tiết lộ và điều này có thể hữu ích trong việc hạn chế sử dụng trái phép. Ngày nay, có rất nhiều ứng dụng có sẵn trên Internet để giải mật khẩu từ các tài liệu. Tuy nhiên, chúng vô dụng với các tài liệu CopySafe PDF.

Bảo vệ các tài liệu bằng cách thiết lập hạn sử dụng (bảo vệ bằng hạn dùng)

Một biện pháp bảo vệ phổ biến khác là đặt hạn dùng, sau thời hạn này, tài liệu không thở mở. Giải pháp đơn giản để chống lại việc bảo vệ này là thay đổi thời gian trên máy tính cục bộ(đồng hồ máy tính của người dùng). Để khắc phục, có thể áp dụng biện pháp kiểm tra thời gian từ máy chủ trực tuyến. CopySafe PDF cho phép lựa chọn bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp kiểm tra máy chủ thời gian hoặc kiểm tra giờ trên máy tính cục bộ (trường hợp người dùng không thể truy cập Internet).

Bảo vệ các tài liệu bằng cách thiết lập số ngày hoặc giờ (bảo vệ bằng hạn dùng)

Thay vì đặt hết hạn theo ngày lịch, bạn có thể đặt hạn dùng theo số ngày hoặc giờ từ lần đầu người dùng đọc tài liệu. Tùy chọn này là hữu ích nhất cho việc phân phối các tài liệu trên đĩa, thời hạn chỉ được tính khi người dùng mở tài liệu lần đầu tiên, có thể là bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Cả hai hết hạn ngày và giờ được tính đến phút. Ví dụ, một tài liệu với hạn dùng là 3 giờ, lần đầu tiên mở lúc 1:45 pm sẽ hết hạn vào 4:45 pm. Lưu ý rằng, để sử dụng tính năng này, tài liệu cần phải được chuyển đổi phù hợp với DRM (không chỉ sao chép bảo vệ) và không có tác dụng trên tài liệu cho đến khi chúng được đóng.

Ngăn chặn in ấn, hoặc thiết lập giới hạn in các tài liệu (bảo vệ in ấn)

Với CopySafe PDF, bạn có thể thiết lập để cho phép hoặc không cho phép người dùng in tài liệu. Khi in ấn không được phép, họ sẽ không bao giờ có thể in tài liệu, và khi được phép in ấn, việc in ấn chỉ có thể thực hiện bởi các máy in thật. Đó là một máy in vật lý kết nối với máy tính chứ không phải là một máy in ảo. Bằng cách sử dụng các tùy chọn DRM, bạn có thể kiểm soát việc in ấn cũng như giới hạn số lần in với từng người dùng. Ví dụ, bạn chỉ muốn mỗi người dung có thể in một tài liệu cụ thể một lần thì họ chỉ có thể in duy nhất một lần.

Ngăn chặn chuyển tiếp và phân phối trái phép (bảo vệ các quyền)

Cách duy nhất để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các tài liệu là bằng cách sử dụng biện pháp quản lý bản quyền tài liệu (DRM) và cách duy nhất để sử dụng DRM mà không thể bị xâm phạm là sử dụng ArtistScope DRM. ArtistScope hỗ trợ DRM miễn phí cho tất cả người dùng được cấp phép của CopySafe PDF thông qua các máy chủ ở Úc và Mỹ

Tổng kiểm soát quản lý tài liệu (siêu DRM)

DRM dùng cho tài liệu của bạn là miễn phí và cung cấp toàn quyền kiểm soát tất cả các người dùng và các thuộc tính tài liệu. Ví dụ, người dùng có thể mua tài liệu của bạn bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc chi phiếu khống. Với ArtistScope DRM, bạn có thể truất quyền truy cập của họ đến tài liệu của bạn ngay lập tức, ngay cả trên các tài liệu đã được tải về.

CopySafe PDF Reader

CopySafe PDF Reader phần phần mềm MIỄN PHÍ. Chương trình này hỗ trợ hầu hết các tính năng thường thấy trong tất cả các trình đọc PDF khác bao gồm thay đổi kích thước trang, phóng to hình ảnh, tự động di chuyển, đánh dấu trang, siêu liên kết với chức năng bảo vệ sao chép hieju quả nhất và các tùy chọn quản lý quyền truy cập. CopySafe PDF Reader có thể được phân phối lại với các dự án của bạn bằng cách tải trang web của bạn hoặc trên ổ cứng đới với các tài liệu của bạn.

Để biết thêm thông tin, giá, phần mềm dùng thử và khám phá các trang web demo trực tuyến, vui lòng truy cập trang web chính bằng cách nhấn vào đây.


facebook
twitter
email
Live Customer Service